Dôležité upozornenie | Kontakt

Matterhorn

Dôležité upozornenie

Výkonnosť v minulosti a projektovaná výkonnosť nie sú zárukou budúceho vývoja. Portfólio STRATEGIE KONTO SCHWEIZ je tvorené nástrojmi, ktorých hodnota môže byť rôzna. Hodnota portfólia môže rovnako klesať, ako aj rásť a za určitých podmienok investor nemusí získať späť hodnotu svojej pôvodnej investície. Úroveň investičného rizika sa líši v závislosti od typu investičných nástrojov zaradených do portfólia. V prípade investície do inej ako referenčnej meny, môže zmena menového kurzu spôsobiť nárast alebo pokles hodnoty portfólia.

Bezplatná infolinka  0800 11 11 44

Administrátor produktu  Cornhill Managementi