Dôležité upozornenie | Kontakt

Matterhorn

STRATEGIE KONTO SCHWEIZ

Flexibilný finančný koncept

STRATEGIE KONTO SCHWEIZ je finančný koncept, ktorý môžete využiť pre splnenie Vašich snov, zabezpečenie Vašej rodiny a Vašej budúcnosti. Je to investícia pre vytvorenie pohodlného dôchodku, zabezpečenie Vašich potrieb a financovanie Vašich plánov.

Zloženie portfólia

Investičná stratégia je definovaná ako dynamická. Akciové fondy a iné nástroje (vrátane hedgových fondov a alternatívnych investícií) môžu tvoriť 50 % až 100 % aktuálnej hodnoty fondu.

Spôsoby investovania

Pravidelné investovanie minimálne 50 EUR mesačne.
Mimoriadnu investíciu minimálne 1 250 EUR je možné uskutočniť len v kombinácii s existujúcim pravidelným investovaním.

Vstupný poplatok

V prípade pravidelného investovania je jednorazový vstupný poplatok maximálne 6,50 % z cieľovej sumy sporenia. Vstupný poplatok je možné zaplatiť v splátkach, čím je pravidelná platba zvýšená o príslušnú splátku vstupného poplatku.
Mimoriadnu investíciu je možné zrealizovať bez vstupného poplatku.

Administratívny poplatok

Administrátorom sporiaceho programu STRATEGIE KONTO SCHWEIZ je Cornhill Managemet, o.c.p., a.s. Za administráciu pravidelného investovania môže byť účtovaný administratívny poplatok vo výške 1,16 EUR + DPH mesačne.

Výstupné poplatky

Pri pravidelnom investovaní nie je uplatňovaný žiadny výstupný poplatok.

Pri odkúpení, predčasnom výbere mimoriadnej investície počas prvých piatich rokov je uplatňovaný výstupný poplatok, ktorého výška postupne klesá:
• 5 % z vyberanej sumy do uplynutia prvého roku od dátumu investície
• 4 % z vyberanej sumy do uplynutia druhého roku od dátumu investície
• 3 % z vyberanej sumy do uplynutia tretieho roku od dátumu investície
• 2 % z vyberanej sumy do uplynutia štvrtého roku od dátumu investície
• 1 % z vyberanej sumy do uplynutia piateho roku od dátumu investície
• 0 % z vyberanej sumy po uplynutí 5 rokov od dátumu investovania.

Dostupnosť investície

Kedykoľvek môžete vybrať časť alebo celú Vašu investíciu. Predtým si treba dobre zvážiť všetky súvisiace podmienky a berte do úvahy príležitosti a riziká.

Investičný horizont

Odporúčný investičný horizont minimálne 10 rokov.

Bezplatná infolinka  0800 11 11 44

Administrátor produktu  Cornhill Managementi