Dôležité upozornenie | Kontakt

Matterhorn

STRATEGIE KONTO SCHWEIZ – Rast investície a švajčiarska spoľahlivosť

Finančný koncept STRATEGIE KONTO SCHWEIZ ponúka typické Švajčiarske črty:
• Kvalitu
• Spoľahlivosť

Luxembursko a Švajčiarsko sa stali centrami finančného diania. Toto postavenie dosiahli vďaka politickej, ekonomickej a sociálnej stabilite. Banky postupne získali vynikajúcu celosvetovú povesť ako dôveryhodní správcovia majetku a úspešní investiční špecialisti.

Presnosť a pozornosť, aká je venovaná detailom, analýzy, to všetko je základom riadenia aktív a výberu fondov pre finančný koncept STRATEGIE KONTO SCHWEIZ.

Výkonnosť v minulosti a projektovaná výkonnosť nie sú zárukou budúceho vývoja. Portfólio STRATEGIE KONTO SCHWEIZ je tvorené nástrojmi, ktorých hodnota môže byť rôzna. Hodnota portfólia môže rovnako klesať, ako aj rásť a za určitých podmienok investor nemusí získať späť hodnotu svojej pôvodnej investície. Úroveň investičného rizika sa líši v závislosti od typu investičných nástrojov zaradených do portfólia. V prípade investície do inej ako referenčnej meny, môže zmena menového kurzu spôsobiť nárast alebo pokles hodnoty portfólia.

Bezplatná infolinka  0800 11 11 44

Administrátor produktu  Cornhill Managementi